Правова інформація

ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГЛАРТЕГО»

(в ред. від 02.08.2019 р.)

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 2. «Персональні дані» – означають будь-яку інформацію, яка дозволяє ідентифікувати фізичну особу прямо або опосередковано (зокрема, на основі ідентифікаційної інформації: прізвище, ім’я, по-батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків, дані про місце розташування та/або проживання, ідентифікатор в мережі Інтернеті (онлайн – ідентифікатор) або за допомогою одного або декількох показників, характерних для фізичної, фізіологічної, генетичної, розумової, економічної, культурної або соціальної ідентичності фізичної особи), та стосується такої ідентифікованої фізичної особи («суб’єкта персональних даних»);
 3. «Обробка» означає будь-яку операцію або набір операцій, які здійснюються з персональними даними або набором персональних даних, з використанням автоматизованих засобів і без таких, серед яких: збір, запис, організація, структурування, зберігання, переробка або зміна, пошук і вибірка, експертиза, використання, розкриття за допомогою передачі, розсилка чи інший спосіб надання доступу, групування або комбінування, відбір, стирання або знищення.
 4. Дана Політика визначає політику ТОВ «ГЛАРТЕГО» (далі – Компанія) щодо обробки персональних даних і закріплює систему основних принципів, які застосовуються щодо обробки персональних даних в Компанії.
 5. Дія цієї Політики поширюється на всі дії, що здійснюються Компанією з персональними даними з використанням засобів автоматизації або без їх використання.
 6. Дана Політика обов’язкова для ознайомлення і виконання всіма особами, допущеними до обробки персональних даних в Компанії і особами, які беруть участь в організації процесів обробки і забезпечення безпеки персональних даних в Компанії.
 7. Дана Політика складена відповідно до Регламенту Global Data Protection Regulation (GDPR), Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 № 2297-VI та інших законодавчих актів.
 8. Компанія є адміністратором персональних даних.
 9. Важливою умовою реалізації цілей діяльності Компанії є забезпечення захисту прав і свобод суб’єкта персональних даних при обробці його персональних даних.
 10. Персональні дані будуть:

– оброблятися правомірно, справедливо і прозоро щодо суб’єкта персональних даних;

– зібрані для певних, чітких і законних цілей і в подальшому не будуть оброблятися способом, несумісним з цими цілями; подальша обробка даних для архівних цілей, в інтересах суспільства, наукових і історичних досліджень або статистичних цілей не розглядається як несумісна з первісними цілями;

– оброблені адекватно і обмежуватися цілями, для яких вони обробляються;

– оброблені точно і там, де це необхідно, а також будуть оновлюватися;

– зберігатися в формі, що дозволяє ідентифікувати суб’єкта персональних даних не довше, ніж це необхідно для цілей, для яких персональні дані обробляються;

– зберігатися протягом більш тривалих періодів, так як персональні дані можуть оброблятися тільки для архівних цілей в інтересах суспільства, наукових або історичних дослідницьких цілей або для цілей статистики, з урахуванням здійснення відповідних технічних і організаційних заходів;

– оброблені таким чином, щоб забезпечити належне збереження персональних даних, включаючи захист від несанкціонованої або незаконної обробки та випадкової втрати, знищення або пошкодження, з використанням відповідних технічних або організаційних заходів.

 1. З персональними даними будуть вживати всіх можливих заходів для гарантії того, що персональні дані, які є неточними, з урахуванням цілей, для яких вони обробляються, будуть видалені або виправлені без затримки.
 2. Перебуваючи на сайті https://www.turmandry.com.ua/, відвідувач визнає і погоджується з тим, що йому була надана можливість ознайомитися і зрозуміти, та він приймає Політику конфіденційності Компанії.

 

 1. ПРАВИЛА ОБРОБКИ І НАДАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАННИХ
 2. Компанія, будучи адміністратором персональних даних, здійснює обробку наступних персональних даних:

– зацікавлених осіб в працевлаштуванні – в об’ємі і терміном, необхідними для прийняття Компанією рішення про прийом або відмову в прийомі на роботу;

– співробітників, які перебувають або перебували у трудових відносинах з Компанією – в об’ємі і терміном, необхідними для досягнення цілей, передбачених законодавством, здійснення і виконання, покладених законодавством на Компанію функцій, повноважень і обов’язків; для укладення та виконання договору, стороною якого або вигодонабувачем, або поручителем, за яким є суб’єкт персональних даних, для формування кадрового резерву за згодою суб’єктів персональних даних;

– представників контрагентів Компанії – юридичних осіб – в об’ємі і терміном, необхідними для здійснення взаємодії з постачальниками;

– постачальників – фізичних осіб – в об’ємі і терміном, необхідними для досягнення цілей, передбачених законодавством, здійснення і виконання, покладених законодавством на Компанію функцій, повноважень і обов’язків, а також для укладення та виконання договору, стороною якого або вигодонабувачем, або поручителем, за яким є суб’єкт персональних даних;

– контрагентів за договором, що перебувають або перебували в договірних чи інших цивільно-правових відносинах з Компанією (фізичних осіб і фізичних осіб-підприємців (далі – контрагенти) – в об’ємі і терміном, необхідними для досягнення цілей, передбачених законодавством, здійснення і виконання покладених законодавством на Компанію функцій, повноважень і обов’язків; для укладення та виконання договору, стороною якого або вигодонабувачем, або поручителем за яким є суб’єкт персональних даних; а також обліку їх звернень до Компанії; інформування про новини та події Компанії, нові товари, просування товарів і послуг Компанії; інформаційного забезпечення за згодою суб’єктів персональних даних;

– довірених осіб контрагентів – в об’ємі і терміном, необхідними для укладення та виконання договору, стороною якого або вигодонабувачем, або поручителем, за яким є контрагент;

– кінцевих споживачів товарів і послуг – збору маркетингових та статистичних відомостей, інформування кінцевих споживачів про новини та події Компанії, нові послуги та послуги, просування товарів і послуг Компанії за згодою суб’єктів персональних даних;

– відвідувачів сайту https://www.turmandry.com.ua/ – в об’ємі (відомості про пристрій, операційну систему пристрою та/або моделі мобільного телефону користувача сайту, унікальний ідентифікатор користувача сайту) і терміном, необхідними для збору маркетингових та статистичних відомостей за згодою суб’єктів персональних даних.

 1. Згода суб’єкта персональних даних має бути добровільним волевиявленням фізичної особи щодо надання дозволу на обробку її персональних даних відповідно до сформульованої мети її обробки. Згода суб’єкта персональних даних може бути надано в наступних формах:

– документ на паперовому носії з реквізитами, який дозволяє ідентифікувати цей документ і фізичну особу;

– електронний документ, який повинен містити обов’язкові реквізити, що дозволяють ідентифікувати. Добровільне волевиявлення фізичної особи щодо надання дозволу на обробку її персональних даних засвідчується електронним підписом суб’єкта персональних даних.

– відмітка на електронній сторінці документа або в електронному файлі, що обробляється в інформаційній системі на основі документованих програмно-технічних рішень.

 1. Згода суб’єкта персональних даних надається при оформленні цивільно-правових відносин відповідно до чинного законодавства.
 2. Компанія може збирати інформацію про покупця з різних джерел. Вона включає в себе інформацію, яку Компанія отримує від покупця безпосередньо; інформацію, надану безпосередньо від покупця з метою надання кращого обслуговування; інформацію, яку Компанія збирає, коли відвідувач відвідує сайт https://www.turmandry.com.ua/ або переглядає електронні рекламні анонси Компанії; і інформацію, яку Компанія збирає з інших джерел (де це дозволено законом).
 3. Компанія збирає про покупця інформацію безпосередньо, коли останній приймає рішення прийняти пропозицію Компанії або іншим способом передати інформацію. Приклади даних, які Компанія може збирати: прізвище, ім’я, адреса електронної пошти; телефонний номер; кращий спосіб комунікації в майбутньому.
 4. Повідомлення суб’єкта персональних даних про включення його персональних даних до бази персональних даних, права, визначені Законом України «Про захист персональних даних», мета збору даних і осіб, яким передаються його персональні дані здійснюється Компанією відповідно до чинного законодавства.
 5. Заповнюючи форму на сайті https://www.turmandry.com.ua/ – відвідувач погоджується з політикою конфіденційності. Також відвідувач погоджується з тим, що Компанія має право розголошувати особисті дані, а також:

7.1. Підтверджує, що введені дані (прізвище, ім’я, електронна адреса, номер телефону) є коректними;

7.2. Підтверджує, що всі дані надаються добровільно;

7.3. Висловлює повну і беззастережну згоду на використання персональних даних для підтримки зв’язку будь-яким способом, включаючи телефонні дзвінки на вказаний стаціонарний і / або мобільний телефон, відправку СМС-повідомлень на вказаний мобільний телефон, відправку електронних листів на вказану електронну адресу з метою інформування про надходження нових товарів і / або послуг, оповіщення про проведені заходи тощо.

7.4. Суб’єкт персональних даних має право в будь-який час відкликати свою згоду на надання, використання, обробку персональних даних, отримати інформацію, що стосується обробки його персональних даних, письмово повідомивши про це ТОВ «ГЛАРТЕГО» відправивши письмове повідомлення на адресу: 03127, Київ, пр. Голосіївський 122/3 кв 79 або перейти за посиланням, зазначеному в нижній частині будь-якого листа Компанії.

 1. Компанія не розкриває третім особам і не поширює персональні дані без згоди суб’єкта персональних даних (якщо інше не передбачено чинним законодавством України та цією політикою конфіденційності).
 2. Компанія не здійснює обробку біометричних персональних даних.

 

 1. СТРОКИ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
 2. Строки обробки персональних даних визначені з урахуванням:

– встановлених цілей обробки персональних даних;

– строків дії договорів з суб’єктами персональних даних та наданих згод суб’єктів персональних даних на обробку їх персональних даних;

– термінів та строків, визначених чинним законодавством України.

 1. Компанія припиняє обробку персональних даних в наступних випадках:

– після досягнення цілей їх обробки, або в разі втрати необхідності в досягненні цих цілей;

– на вимогу суб’єкта персональних даних, якщо оброблювані в Компанії персональні дані є неповними, застарілими, неточними, незаконно отриманими або не є необхідними для мети обробки;

– в разі виявлення неправомірної обробки персональних даних, якщо забезпечити правомірність обробки персональних даних неможливо;

– у разі відкликання суб’єктом персональних даних згоди на обробку його персональних даних або закінчення терміну дії такого згоди (якщо персональні дані обробляються Компанією виключно на підставі згоди суб’єкта персональних даних);

– в разі ліквідації Компанії.

 1. Персональні дані можуть передаватися іноземним суб’єктам господарської діяльності, пов’язаних із персональними даними, а також в разі:

1) надання суб’єктом персональних даних однозначної згоди на таку передачу;

2) необхідності укладення чи виконання угоди між власником персональних даних та третьою особою – суб’єктом персональних даних на користь суб’єкта персональних даних;

3) необхідності захисту життєво-важливих інтересів суб’єктів персональних даних;

4) необхідності захисту суспільного інтересу, виконання та забезпечення правової вимоги;

5) надання власником персональних даних відповідних гарантій невтручання в особисте і сімейне життя суб’єкта персональних даних.

У Компанії реалізуються наступні вимоги до захисту персональних даних:

– організований режим забезпечення безпеки приміщень, в яких розміщені інформаційні системи, що перешкоджає можливості неконтрольованого проникнення або перебування в цих приміщеннях осіб, які не мають права доступу до цих приміщень;

– реалізовано забезпечення схоронності носіїв персональних даних;

– керівником Компанії затверджений документ, який визначає перелік осіб, доступ яких до персональних даних, оброблюваних в інформаційних системах, необхідний для виконання ними службових (трудових) обов’язків;

– використовуються засоби захисту інформації, які пройшли процедуру оцінки відповідності вимогам законодавства України в сфері забезпечення безпеки інформації;

– призначений працівник, відповідальний за забезпечення безпеки персональних даних в інформаційних системах.

 

 1. ДОДАТКОВІ УМОВИ
 2. Торгові марки, товарні знаки, знаки для товарів і послуг, логотипи, зображення (далі спільно «Товарні знаки»), які використовуються і представлені на сайті https://www.turmandry.com.ua/, є зареєстрованими та незареєстрованими товарними знаками ТОВ «ГЛАРТЕГО», якщо не вказано інше. Ніщо на сайтах не повинно бути витлумачено як пряма, непряма пропозиція чи надання права на використання товарних знаків, які представлені.
 3. Сайт https://www.turmandry.com.ua/ може фіксувати IP адреси (Internet protocol address) відвідувачів з метою збору та аналізу статистичних даних про відвідуваність сайту для подальшого поліпшення послуг, що надаються. Компанія звертає увагу відвідувача, що IP адреса не містить будь-якої особистої інформації і не належить до персональних даних.
 4. При здійсненні доступу до сайту https://www.turmandry.com.ua/, деяка інформація в форматі «cookie» або в аналогічних файлах може автоматично завантажуватися на комп’ютер. Це дозволяє Компанії налаштувати сайт https://www.turmandry.com.ua/ відповідно до інтересів та уподобань. Якщо відвідувач не хоче, щоб файли «cookie» були відправлені або зберігалися в його системі, більшість Інтернет-браузерів дозволить видалити файли «cookie» з жорсткого диска комп’ютера, запобігти їх збереження або подати сигнал перед збереженням файлу «cookie». Для того щоб дізнатися більше про ці функції, відвідувачеві слід звернутися до інструкцій його браузера або до довідкової інформації.

Нижче наведені приклади інформації, яку Компанія може збирати за допомогою цих технологій: тип браузера і операційної системи; веб-сторінки, які відвідувач переглядає; IP-адреса; сайт, який відвідувач відвідував перед сайтом Компанії; вибір продуктів і переваги під час використання сайту Компанії.

Компанія не зберігає особисту інформацію про покупця з cookie-файлів, веб-маяків і інформацію, отриману за допомогою інших технологій на комп’ютері відвідувача, без відома і згоди.

 1. У разі виникнення ситуації, яка допускає неоднозначне тлумачення цієї Політики конфіденційності і / або питань, не врегульованих нею остаточне рішення приймається Компанією відповідно до вимог чинного законодавства України. При цьому рішення Компанії є остаточним і не підлягає оскарженню.
 2. У разі відмови користувача від отримання послуг і / або придбання товару, будь-які претензії з цього приводу не приймаються і не розглядаються.
 3. Компанія не збирає особисту інформацію про осіб молодше 16 років. Якщо Компанії стане відомо про те, що вона отримала персональну інформацію про особу, що не досяг 16-річного віку, вона вживає заходів для видалення такої інформації в можливо короткі терміни. Якщо Компанії стало відомо під час надання послуг / продажу товару про те, що покупцеві не виповнилося 16 років, Компанія має право призупинити свої дії в повному обсязі.
 4. ТОВ «ГЛАРТЕГО» може переглянути дані Політики конфіденційності в будь-який час. При використанні сайту https://www.turmandry.com.ua/, відвідувач підтверджує свою згоду з будь-якими змінами та зобов’язується дотримуватися такої Політики конфіденційності в чинній редакції. Деякі умови можуть бути змінені та скасовані особливими юридичними повідомленнями чи умовами, розміщеними на певних сторінках сайту https://www.turmandry.com.ua/.

 

ВІДМОВА ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГЛАРТЕГО»

(в ред. від 02.08.2019 р.)

 

Сайт і домен www.turmandry.com.ua/, а також всі розміщені матеріали містять інформацію, призначену для вільного ознайомлення користувачів з питаннями, які можуть представляти для них інтерес. Вся інформація надається без гарантій повноти або своєчасності і без інших явно виражених або припущених гарантій. Доступ до cайту, а також використання його змісту здійснюються виключно на розсуд і ризик користувача. Адміністрація cайту і довірені особи мають право змінювати і видаляти аудіо-, відео- та інші файли і посилання, розміщені на сайті без попереднього повідомлення і пояснення причин.

На сайті https://www.turmandry.com.ua/ можуть бути посилання на сайти третіх осіб. Вони надаються виключно для зручності. Якщо відвідувач переходить за цим посиланням, то залишає сайт https://www.turmandry.com.ua/.

ТОВ «ГЛАРТЕГО» не переглядає сайти третіх осіб, не контролює і не несе відповідальності за будь-який з цих сайтів або їх зміст. ТОВ «ГЛАРТЕГО» не дає ніяких рекомендацій і не робить ніяких заяв щодо подібних сайтів, будь-якої інформації або матеріалів, які там представлені, або результати, які можуть бути отримані при їх використанні. Якщо відвідувач переходить на сторонні сайти, посилання на які розміщені на сайті https://www.turmandry.com.ua/, то робить це, усвідомлюючи свою відповідальність.

 1. ТОВ «ГЛАРТЕГО» не дає жодних гарантій, що матеріали, розміщені на сайті https://www.turmandry.com.ua/, є прийнятними і доступними для використання за межами України. Той, хто відвідує його з інших країн, робить це з власної ініціативи і несе відповідальність за свої дії. Будь-які претензії, що стосуються сайту https://www.turmandry.com.ua/ і його використання, регулюються законодавством України, без застосування будь-яких принципів колізійного права / приватного міжнародного права.

У разі надання користувачами завідомо неправдивих даних, а саме: ім’я, адреса електронної пошти, номер телефону, Компанія відмовляється від будь-якої відповідальності, претензії не розглядаються.

Інформацію, інформацію про послуги, розміщені на сайті, слід ретельно проаналізувати, оцінити перед тим як буде прийнято рішення скористатися ними.